Om Stord Sykleklubb

Om oss

Stord Sykleklubb vart etablert som eige idrettslag i 1983, og er til for ALLE som er glade i å sykle. Dei fleste av våre medlemmer søkjer klubben for å ha eit treningsmiljø og eit felleskap rundt sykkelen. Det er ulike nivåer av syklistar, får topp til breidde, frå ung til gammal, og i begge kjønn.

 

Me arrangerer kvart år fleire lokale treningsritt,og i august arrangerer me turrittet Stord Rundt.

 

Medlemsfordeler

  • Sterkt rabattert på Stord SK sykkeltøy
  • Særs gode rabatter på Intersport Stord
  • Du er ein del av eit lærerikt sosialt felleskap
  • Høve til å løyse heilårslisens
  • Du får invitasjoner til foredrag, samlinger og til klubbkvelder
  • Du kommer inn i et sykkelmiljø både for mosjonistar og på elitenivå

 

  • Dugnad
  • Det krevs ei god organisering og vaktar til dei lokale ritta, til den dugnaden har ein som medlem eit felles ansvar for aktiviten i klubben.

 

Sertifiserte vakter i Stord SK

 

 

Klubbens visjoner, verdier og målsettinger

 

Stord SK er ein RentIdrettslag

Stord Sykleklubb skal vere ein tydeleg verdiformidlar for ærleg og rein idrett. Stord SK vil førebygge til gode holdningar for at syklistar skal vere trygg på eit reint sykkelmiljø i Sunnhordland.