Stord Sykleklubb

Organisasjonen

Organisasjonen

Stord SK er ein sykkelklubb med omlag 100 medlemmar. Årsmøtet er Stord SK sitt øverst mynde, og legg grunnlaget for korleis klubben si verksemd og styre skal føregå. På årsmøtet velg ein styret, valgkomite, fastsett medlemskontigent godkjen verksemdsplan og rekneskap. Om det er større invisteringar eller endringar av organisasjonsform eller klubben sitt føremål, bør dette handsamast på årsmøtet.

Styret i Stord SK er sju valte medlemmar, leiar, nestleiar, økonomi, tekniske tenester, skrivar og to styremedlemar. Styret har som oppgåve å gjennomføra og den daglege drifta av klubben. 

 

Stord Sykleklubb
Postboks 726
5404 Stord

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift