Stord Sykleklubb

Barn og ungdom

Barn og ungdom

Stord Sykleklubb har som mål om å spreie sykkelglede samt gi unge jenter og gutar ei grunnleggande innføring i sykkelsport

 

MÅL

Stord Sykleklubb ønskje å skape eit aktivt miljø for barn og ungdom som ønske å sykle. For å gjere dette mogleg må vi skape ein sosial identitet og eit fellesskap med trygt og godt miljø der barneidretten sine fire verdiar står sentralt:

  • Glede gjennom leik og mestring. Barn og ungdom i Stord SK skal oppleve mestring gjennom trygge opplevingar på sykkel.
  • Sosial trening i fellesskap og samhandling. Barn og ungdom i Stord SK skal oppleve å høyre til og bli sett, og bryr oss om kvar enkelt.
  • Helse gjennom sunne vaner. Vaksne i Stord SK skal gå føre som gode førebilete med sunne vaner som bidra til glede og nytte for dei unge.
  • Ærleg gjennom Fair Play. Ærleg, respekt for andre og idrettsglede. Å ha respekt for regler og lover og ærlig spill vinner man alltid.

Stord Sykleklubb er opptekne tryggleik, aktsam framferd og medvitne syklistar, difor har me stort fokus på grunnleggjande opplæring i holdningar og verdiar gjennom klubben sine sykkelreglar.

Me har planar om at alle våre trenere innan 2019 har deltatt på Trener 1 kurs og 2021 Trener 2 kurs (hovudtrener ungdomsgruppa) gjennom N.C.F (Norges Cykleforbund) og har godkjent politiattest.

Stord Sykleklubb
Postboks 726
5404 Stord

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift