Stord Sykleklubb

Lisens

Lisens

Stord Sykleklubb anbefaler ALLE medlemer i klubben til å kjøpe heilårslisens, om ein skal delta i ritt er lisens obligatorisk. (Eingongslisen er eit alternativ, men kan for verta dyrt)

 

6 grunnar til å teikne forsikring:

1. Du er forsikret i alle terminfesta sykkelritt i inn- og utland

2. Du er forsikra på trening over heile verda

3. Du er sikra raskare veg tilbake ti treing - tilgong på idretsspesifikk skadetelefon for augeblikkeleg hjelp

4. Dekning av tannskader

5. Forsikring om du som syklist skader ein 3 part under konkurranse eller treing

6. Eksklusiv tilgong til sykkelforsikring som inkluderar utstyr

 

NB! Vær merksam på at medlemskap i Stord SK må vera betalt før ein kan løyse heilårslisens. Lisensen er ikkje gyldig utan betalt medlemskontingent!  

 

Meir informasjon om lisens: https://www.sykling.no/article/info-om-lisens

 

Stord Sykleklubb
Postboks 726
5404 Stord

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift